Leren tekenen is vooral een kwestie om er voor te zorgen dat de linkerhersenhelft zich er niet mee bemoeit.
Niet dat ze helemaal niet mee mag doen. Zeker niet. We hebben haar wel nodig. Maar, niet bij het tekenen zelf.

Graag wil ik je er iets van laten ervaren. Neem het alsjeblieft voor dit moment van mij aan: bij het tekenen is de bemoeienis van de linker hersenhelft een last. Overigens, in plaats van linkerhersenhelft gebruik ik ook het woord L-modus. Dat is vooral voor het gemak. (En ook R-modus in plaats van rechterhersenhelft.)

U gaat nu een oefening doen die uit twee delen bestaat. Bij het eerste deel gaat u er voor zorgen dat uw L-modus HEEL ACHTIEF is. En, nu kunt u de oefening ALLEEN maar afmaken als u overschakelt naar uw R-modus. Wat u dan voelt, is een soort ‘geknars’ in uw hersenen.

Ik heb eens een brief ontvangen van een cursiste die aan een academie studeerde. Ze schreef dat ze altijd heel moe was als ze een dag op de academie had gewerkt. Na het volgen van de workshop had ze daar geen last meer van. Dat komt omdat ze bij het tekenen (en het schilderen/beeldhouwen ligt in het verlengde daarvan) niet langer meer het conflict tussen de linker- en rechterhersenhelft ervoer.

Want dat is wat u nu gaat voelen. U kunt de oefening, zoals ik al zei, alleen maar afmaken door over te schakelen naar de rechter hersenhelft, terwijl u een zeer actieve linkerhersenhelft hebt! Dat zorgt onherroepelijk voor een conflict.

Bij het tweede deel van de oefening schakelt u de L-modus even helemaal uit. U zult dan ontdekken wat het betekent om zonder de bemoeienis van de L-modus te tekenen! De meeste cursisten zijn erg verrast.