Hoe ging het?

Bent u ergens ‘gestokt’ in het tweede deel van het en profiel? U wist niet meer hoe u verder moest?

Wat hebt u gedaan? Jammer dat we niet met elkaar kunnen praten, zodat u het mij kunt vertellen! Zolang u bleef benoemen, of met andere woorden, bleef proberen een en profiel te tekenen, ging het waarschijnlijk niet al te best.

Misschien hebt u de sprong gewaagd (naar de zienswijze van de rechterhersenhelft) en bent u bijvoorbeeld in uzelf gaan zeggen: ‘Hier gaat de lijn naar binnen’ of ‘ deze lijn is bol’. U hebt in dat geval uw oog niet langer gericht op het spiegelbeeldig natekenen van het en profiel, maar hebt u naar de vaasvorm begeven.

Hebt u dat gedaan? Zo ja, dan bent u ruimtelijk gaan kijken: de ruimten tussen de lijnen van de twee en-profielen, dat wil zeggen de vorm van de vaas. Zo hebt u de overschakeling gemaakt van de L-modus naar de R-modus.
Proficiat!