De workshop ‘Leer Tekenen’ is gebaseerd op een ontdekking van Betty Edwards.
Zij ontdekte dat mensen die moeite hebben om naar de waarneming te tekenen (of schilderen) min of meer met een verkeerd deel van hun hersenen waarnemen.

Een kunstenaar kijkt tijdens zijn/haar werk op een andere manier dan wij in ons gewone dagelijkse leven doen. Dit is wat u tijdens de intensieve tekentraining gaat leren: zo kijken dat u alles kunt tekenen wat u ziet. Maar niet alleen dat.

Kijkt u eens naar onderstaande tekening. Deze is van een van mijn cursisten; een glaskunstenares. De eerste tekening is haar zelfportret getekend aan het begin van de tekentraining. Ze heeft dan nog geen enkele instructie ontvangen. En, kijkt u nu eens naar de tekening van het ‘wasrekje’. Dit heeft ze ongeveer twee maanden later getekend.

Wat is het grote verschil denkt u?

Je kunt wellicht zeggen dat het zelfportret enigszins karikaturaal is. Het wasrekje vertegenwoordigt een levendigheid die in de eerste tekening veelal afwezig lijkt.

Deze cursiste heeft door middel van deze bijzondere tekenmethode geleerd zo te kijken dat ze niet alleen datgene wat ze ziet (en een wasrek is een redelijk ingewikkeld voorwerp om te tekenen!) kan tekenen, maar dat haar werk ook  een grote mate van levendigheid en sensitiviteit laat zien.

Hoe komt dat nu?

Onze linker hersenhelft is de opslag plaats van symbolen. De tijd is een functie van de linker hersenhelft. Ook onze taal is in deze kant gezeteld. Onze logica, ons vermogen om methodisch te kunnen denken.

Tijdens het leren gebruiken van de waarnemingsvermogens van de rechter hersenhelft zult u ontdekken dat taal ( linker hersenhelft) en ( karikaturale) tekensymbolen nauw met elkaar verbonden zijn.

De rechter hersenhelft kent geen taal! Is woordloos. ( Kent overigens ook geen tijd!). Dit is de kant die in staat is tot ruimtelijk waarnemen. Maar dit gaat ook verder. Waarnemen vanuit deze kant van de hersenen betekent een lichte verschuiving in het bewustzijn. Hier kunt u echt kijken! Voorbij hetgeen u denkt te zien. Om te scheppen hebt u deze ‘zienswijze’ nodig. Dan stopt het karikaturale en ontstaat een eigen handschrift. Een uitdrukking in lijn en vlak van uw temperament.

De workshop is zeer gestructureerd opgezet. Stap voor stap maakt u de overgang naar een andere, nieuwe manier van kijken. Bij elke stap die u maakt, ziet u een toename in tekenvaardigheid. En neemt het plezier in tekenen toe!