Interview De Gooi- en Eemlander van 29 december 2018