Home > Blog

> Betty Edwards

Betty Edwards

Betty Edwards

March 22, 2024

Door: Marianne

Het boek van Betty Edwards – Drawing on the Right Side of the Brain – is voor kunstenaars wereldwijd een van de belangrijkste boeken in hun ontwikkeling geweest. Dat is niet voor niets! Het is Betty Edwards die als kunstenaar een tekenmethode heeft ontwikkeld waarbij het voor iedereen mogelijk is om goed naar de realiteit te leren tekenen.

Tekenen heeft met waarnemen te maken. Het is deze bijzonder vrouw, die na jarenlang onderzoek tot de conclusie kwam, dat we bij het leren tekenen de waarnemingsvermogens van het rechterbrein nodig hebben.

Wetenschap

Betty Edwards kwam tot dit inzicht mede door wetenschappelijk onderzoek van Roger Sperry. Deze neuropsycholoog voerde met zijn team hersenoperaties uit bij patiënten die leden aan heftige epileptische aanvallen. Om de overdracht van zo’n insult (aanval) te beperken tot één hersenhelft sneed hij tijdens de voorgenoemde operatie bij deze patiënten het corpus callosum of hersenbalk door. Hierdoor konden de beide hersenhelften niet meer met elkaar communiceren en werd het insult beperkt tot één deel van de hersenen.

Dit was nog nooit in de geschiedenis van de mensheid gebeurt. Nog nooit had er zich een situatie voorgedaan waarbij wetenschappers konden gaan onderzoeken wat elke hersenhelft doet. Omdat deze hersenoperaties pas rond de jaren vijftig mogelijk werden, kon men nu deze mensen gaan testen. Deze patiënten zijn de geschiedenis in gegaan als ‘split-brain’ patiënten. Gespleten hersenen. Waarmee men wilde aangeven hoe door het doorsnijden van de hersenbalk beiden hersenhelften niet meer met elkaar konden communiceren.

Betty Edwards

Toen Betty Edwards de onderzoekingen van Roger Sperry onder ogen kreeg, had ze een moment van groot inzicht! Ze begreep dat je om te kunnen tekenen, gebruik moet leren maken van hoe dit rechterbrein waarneemt.

Dit kun je leren!

Ik vind Betty Edwards een geniale onderzoekster en docente!  Niet alleen kwam ze tot ontdekking dat het ons rechterbrein is wat kan tekenen, daarna – en dat is een even grote verdienste – heeft ze een tekenmethode ontwikkeld waarbij het voor iedereen mogelijk is om goed naar de realiteit te leren tekenen!

De afgelopen twintig jaar heb ik ruim twee duizend cursisten volgens deze methode goed leren tekenen.

Ik sta op de schouders van Betty Edwards en het spreekt dan ook vanzelf dat ik na zoveel jaren lesgeven de tekenmethode van Betty Edwards heb mogen verrijken met eigen inzichten en toevoegingen.

Zelf heb ik ook zó leren tekenen!

Ik had nog nooit getekend toen ik rond mijn 40e in aanraking kwam met de Nederlandse vertaling van het boek van Betty Edwards “Leren Tekenen.’ Eén voor één heb ik alle hoofdstukken en oefeningen gedaan en ik had het gevoel alsof ik ‘thuis kwam.’ Hier hoorde ik!  Zo begon mijn eigen kunstenaarschap. Zonder Betty Edwards was dit niet mogelijk geweest! Had ik nooit leren tekenen en had mijn leven er heel anders uitgezien!

Ik weet dat dit voor heel, heel veel kunstenaars geldt!