Home > Blog

> Radio interview Omroep Brabant van 25 januari 2006

Radio interview Omroep Brabant van 25 januari 2006

Radio interview Omroep Brabant van 25 januari 2006

January 25, 2006

Door: Marianne

In de radio interview leg ik (hopelijk) heel duidelijk uit wat het betekent om te leren tekenen met het rechterbrein.

Je krijgt een idee van de hoe de methode werkt en wat dit voor jou en jouw tekenvaardigheid kan betekenen.

Veel luisterplezier toegewenst!

——————————————————————————–

In dit boeiende gesprek deelt Marianne Snoek, een kunstenares, haar passie voor het lesgeven in snel en effectief leren tekenen.

Ze benadrukt dat iedereen kan leren tekenen, aangezien ze duizenden individuen heeft onderwezen in haar workshops en het boek Tekenen (met het rechterbrein) kun je leren

Marianne legt uit dat tekenen gaat over het anders leren waarnemen, waarbij de rechterhersenhelft wordt geactiveerd, die vaak verwaarloosd wordt in het dagelijks leven.

Haar methode richt zich op ruimtelijk bewustzijn en het afleren van vooropgezette symbolen om dingen te zien zoals ze werkelijk zijn.

Het resultaat is niet alleen verbeterde tekenvaardigheden, maar ook een gevoel van welzijn en balans, aangezien het activeren van de rechterhersenhelft kan leiden tot emotionele voordelen en een meer holistische persoonlijke ontwikkeling.

Welke vragen komen aan bod?

Wie is Marianne Snoek?

Marianne Snoek is een Nederlandse kunstenares die een methode heeft ontwikkeld om mensen goed te leren tekenen naar de waarneming, zelfs degenen zonder enige eerdere tekenervaring.

Wat is het doel van Marianne Snoek’s haar boek Tekenen (met het rechterbrein) kun je leren?

Het doel van dit boek is om mensen te leren tekenen, met behulp van een methode die de rechterhersenhelft activeert voor een andere manier van waarnemen en tekenen.

Hoe beschrijft Marianne Snoek het proces van leren tekenen met het rechterbrein?

Marianne beschrijft het proces als het aanleren van een nieuwe manier van waarnemen. Wie dit leert, kan alles tekenen.

Wat is de betekenis van de rechterhersenhelft in Marianne Snoek’s lesmethode?

In Marianne Snoek’s methode is de rechterhersenhelft cruciaal omdat deze wordt geassocieerd met een andere manier van waarnemen en het creëren van kunst, wat essentieel is voor het leren tekenen.

Hoe legt Marianne Snoek het concept van de twee hersenhelften uit in relatie tot tekenen?

Marianne legt uit dat de linkerhersenhelft meer analytisch en taalgericht is, terwijl de rechterhersenhelft meer intuïtief is en betrokken bij artistieke expressie. Leren tekenen houdt in dat je overschakelt naar de manier van waarnemen van de rechterhersenhelft.

Wat is volgens Marianne Snoek de sleutel tot het leren tekenen?

De sleutel tot het leren tekenen, volgens Marianne, is om anders en onbevooroordeeld te leren waarnemen. Het gaat erom de juiste manier te vinden om dingen te zien zoals ze zijn, wat kan worden onderwezen en geleerd.

Wat voor resultaten heeft Marianne Snoek gezien met haar methode?

Marianne heeft indrukwekkende resultaten gezien met haar methode, waarbij duizenden mensen hebben leren tekenen d.m.v. haar lessen en het boek, inclusief degenen die aanvankelijk geen enkele lijn op papier konden zetten.

Hoe verschilt Marianne Snoek’s methode van traditionele tekenlessen?

Marianne’s methode richt zich op het activeren van de rechterhersenhelft en het aanleren van een andere manier van waarnemen en zien, in plaats van alleen technische tekenvaardigheden.

Wat zijn de emotionele voordelen die deelnemers hebben gemeld bij het doorwerken van het boek Tekenen (met het rechterbrein) kun je leren en het volgen van de workshop?

Deelnemers hebben een aanzienlijke verbetering in hun emotionele welzijn gerapporteerd, waarbij sommigen depressie, burn-out en zelfs fysieke aandoeningen zoals astma hebben overwonnen na het bijwonen van de workshops.

Hoe beschrijft Marianne Snoek het leerproces in termen van hersenfunctie?

Marianne beschrijft het leerproces als een schakeling van de analytische functie van de linkerhersenhelft naar de intuïtieve en ruimtelijke perceptie van de rechterhersenhelft, wat cruciaal is voor tekenen.

Wat is de rol van de rechterhersenhelft in het boek Tekenen (met het rechterbrein) kun je leren?

In het boek Tekenen (met het rechterbrein) kun je leren activeer je het rechterbrein om kunst anders waar te nemen en te creëren. Deze activatie leidt tot een nieuwe manier van waarnemen en tekenen die door iedereen geleerd kan worden.

Wat voor effect heeft het boek Tekenen (met het rechterbrein) kun je leren op de balans tussen het linker-en rechterbrein?

Marianne’s methode streeft ernaar om de twee hersenhelften in balans te brengen door zich te richten op het ontwikkelen van de capaciteiten van de rechterhersenhelft, die vaak worden verwaarloosd ten gunste van de analytische vaardigheden van de linkerhersenhelft.