Actievoorwaarden “Win je Aankoopbedrag Terug” Actie

Actievoorwaarden “Win je Aankoopbedrag Terug” Actie

14 maart 2024

Organisator:

Deze actie wordt georganiseerd door:

Academie voor Creatieve Ontwikkeling

, gevestigd te:

Eendrachtpark 33
1402 RK Bussum
Nederland

KVK. 32146051

, hierna te noemen “Organisator”.

Deelname:
Deelname aan deze actie staat open voor iedereen die het boek “Tekenen (met het rechterbrein) kun je leren” heeft aangeschaft. Deelname is eenmalig per persoon. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en woonachtig in België of Nederland.

Actieperiode:
De actie loopt van 14 maart 2024 tot 31 december 2024. Reviews die buiten deze periode worden ingediend, komen niet in aanmerking voor de actie.

Hoe deel te nemen:
Om deel te nemen, dienen kopers van het boek “Tekenen (met het rechterbrein) kun je leren” een review over hun ervaring met het boek te schrijven en in te dienen via de aangegeven methode in de uitnodiging. Deelnemers dienen hun contactgegevens correct in te vullen om in aanmerking te komen voor de prijs.

Selectie winnaar:
Eens per maand wordt er willekeurig een winnaar gekozen uit alle geldige inzendingen van die maand. De trekking zal plaatsvinden onder toezicht van een notaris of een onafhankelijke derde partij.

Prijs:
De winnaar ontvangt het volledige aankoopbedrag van het boek “Tekenen (met het rechterbrein) kun je leren” terug. Deze teruggave geldt uitsluitend voor het aankoopbedrag van het boek, exclusief eventuele verzendkosten of bijkomende kosten voor andere producten.

Bekendmaking winnaar:
De winnaar wordt binnen 14 dagen na de trekking persoonlijk geïnformeerd via het opgegeven contactmiddel. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Persoonsgegevens:
Door deelname aan deze actie geven deelnemers toestemming aan de Organisator om hun persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring van de Organisator, voor doeleinden noodzakelijk voor de uitvoering van de actie.

Aansprakelijkheid:
De Organisator is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit of verband houdend met de deelname aan de actie, noch voor technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan de actie of de aanwijzing van de winnaar.

Slotbepalingen:
De Organisator behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen. Wijzigingen worden bekendgemaakt via de gebruikelijke communicatiekanalen van de Organisator.

Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande actievoorwaarden.