Het is de overtuiging van Sophia Academie voor Creatieve Ontwikkeling, dat een ontwikkeling van de kwaliteiten die verbonden zijn met de rechterhersenhelft in alle opzichten een positieve verandering ten gevolge hebben voor ieders persoonlijk leven. De ontwikkeling van deze vermogens gaan samen met een groter gevoel van verbondenheid. Een in verbinding staan met het beste in zichzelf en het zich verbonden weten met ieder levend schepsel in het universum.

Het is deze verbondenheid in ieder individu die het mogelijk maakt naar een wereld te groeien waarin mededogen en wijsheid de plaats innemen waar nu vaak nog egoïsme en hardvochtigheid het bestaan bepalen. We hebben het dan over geluk; voor elk levend wezen. Het is de diepste wens van Sophia Academie voor Creatieve Ontwikkeling daaraan te mogen bijdragen.